Начало » Общност » Започва есенната дератизация на шахти и дерета

Започва есенната дератизация на шахти и дерета

Започва есенната дератизация на каналните шахти и дерета на територията на община Варна, съобщи д-р Антоанета Тончева, директор на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация – Варна“.Обработката включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност, обясни д-р Тончева.

Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.
График на дейностите: 

Район Одесос
09-13.10.2017 г. – 2295 шахти
Район Приморски – 2604 шахти
16-17.10.2017 г. – подрайон Приморски
18-23.10.2017 г. – подрайон Простор
24-27.10.2017 г. – подрайон Чайка

Район Младост – 3429 шахти
02-07.11.2017 г. – подрайони Младост 1;  Младост 2
08-10.11.2017г. – подрайони Трошево; „Св. И.Рилски“; ЗПЗ
13-16.11.2017 г. – подрайон „Възраждане“
Район Владиславово – 1857 шахти
17-24.11.2017 г. – централен район и Кайсиева градина
Район Аспарухово – 1020 шахти
27-30.11.2017 г. – централен район
01.12.2017 г. – „Галата“
Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
04-08.12.2017 г. – Тополи;  Каменар; Звездица
Дерета – 611 дка
11-22.12.2017 г. – Младост; Приморски;  Владиславово; Аспарухово

 
banner
banner
Николай Караколев