Започва ремонтът на 29 км от пътя Старо Оряхово – Гроздьово – Провадия във Варненско

Утре започва рехабилитацията на 29,4 км от път III-904 Старо Оряхово – Гроздьово – Провадия в област Варна. Тя ще бъде изпълнена като част от лот 8 и лот 9 от ОПРР.

В лот 8 е рехабилитацията на 17,4 км от път III-904 Старо Оряхово – Гроздьово от км 0+000 до км 17+377,07.
В лот 9 са 12 км от път III-904 Гроздьово – Провадия от км 23+915 до км 39+800 и от км 36+205 до км 41+705,18. Те се финансират от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. На символичната първа копка на двата проекта ще присъства председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов.Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 8 е ДЗЗД „Обединение Пътища“, с участници в обединението: „БАРС“ АД, „Пътища и мостове“ ЕООД, „Пътно строителство“ АД, „Пътстроймонтаж“ ООД и „Команс 2000“ АД. Строителният надзор ще осъществява „Рутекс“.

Строително-монтажните работи на лот 9 ще се изпълняват от „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Строителният надзор ще осъществява Обединение „ТССК“, състоящо се от „Три Ес“. ЕООД, „Строл-1000“ АД, „Сник“ ЕООД.

Авторският надзор на лот 8 и лот 9 е на „Трансконсулт – 22“ ООД.

Източник; Варна 24

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!