Над 1200 проверки на данъчните по Северното Черноморие от началото на юли

Служители от „Оперативни проверки“ при ТД на НАП Варна, подкрепени от колеги от вътрешността на страната, извършиха над 1200 проверки по Северното Черноморие и населените места по крайбрежието от началото на месец юли.

Данъчни инспектори проверяват за отчитане на обороти и издаване на касови бележки, както и за движението на рискови стоки, включително алкохол и тютюневи изделия. Контролът се осъществява от органите по приходите чрез извършване на контролни покупки, съпоставка на касовата наличност с отчетените обороти, проследяване на плащанията и отразяването им в касовата книга на обектите. Установените при проверките обороти от продажби се съпоставят с данните получени в НАП чрез дистанционната връзка на фискалните устройства.
Под засилено дистанционно наблюдение и физически контрол са 50 високо оборотни заведения за обществено хранене и дискотеки на територията на гр. Варна и курортните комплекси. При извършените проверки се установява значителна промяна в поведението на търговците към доброволно спазване на данъчните закони, за разлика от миналата лятна кампания, когато при всяка трета проверка данъчните откриваха нарушения.
По време на осъществения контрол са съставени 120 акта за административни нарушения, като 29 от тях са за неиздаване на фискален касов бон, 85 акта за установена разлика в касовата наличност и 6 за липса на фискално устройство. Всички търговци, които не издават касова бележка се санкционират незабавно със запечатване на търговския обект, освен наложената глоба, като обектите остават затворени в продължение на 2 седмици след запечатването.“Засиленият целогодишен контрол, проведените срещи и партньорските отношения с работещите в туристическия бранш доведе до значително увеличение на търговците, спазващи доброволно данъчните и осигурителни закони. Спрямо тези, които отказват да изпълняват доброволно задълженията си към бюджета, се налага да прилагаме и някой крайни мерки за тяхното събиране. От началото на юли колегите от дирекция „Събиране“ са посетили и иззели паричните средства от касите на 25 обекта, като са внесли в бюджета над 20 хил. лева. Тази крайна мярка ще продължи да се прилага спрямо търговци с просрочени данъчни задължения, които имат възможност да изпълняват задълженията си към бюджета, но не го правят. Проверките продължават без прекъсване до края на туристическия сезон“, заяви директорът на НАП Варна Милена Колева.

Източник: Варна 24

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!