Подпомагат растежа на 70 дка церови фиданки в ДГС „Провадия“

Лесовъдите от ДГС „Провадия“ предвиждат мерки, чрез които да се подпомогне растежа на 70 дка церови фиданки.

„Това са 3-годишни насаждения в землището на с. Невша, община Ветрино. За да подпомогнем отглеждането им, е необходимо окопаване на фиданките. Планираните дейности се извършват ръчно и ще приключат до края на юли“, обясни директорът на стопанството инж. Живко Живков.
Той информира още, че през миналия месец при обход на територията на ДГС „Провадия“ мобилните контролни екипи са извършили 20 проверки. Съставени са два акта и един констативен протокол. Задържан е 1 куб. м незаконно добити дърва за огрев.
От началото на годината проверките на мобилните контролни екипи в границите на стопанството са над 200. Чрез тях са разкрити общо 28 нарушения по Закона за горите. Паралелно със специализираните звена за опазване, сформирани към Североизточно държавно предприятие, горските стражари към неговите поделения също извършват системни проверки на обекти за добив на дървесина, превозни средства, физически лица и др.
Източник; Варна 24
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!