Варна презастроена, четвърта по строежи в страната

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 169 жилищни сгради с 933 жилища в тях и 87 919 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 80 други сгради с 43 388 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.2%, броят на жилищата в тях – с 53.5%, както и общата им застроена площ – с 53.5%, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава ръст както на броя им – с 6.7%, така и при разгънатата им застроена площ – със 78.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 6.3%, докато броят на жилищата в тях намалява с 41.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 35.5%. Нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП съответно с 15.9 и 14.2%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 351 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите Пловдив – с 344 броя и София – със 191 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 099 и Пловдив – 1 218.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 175 жилищни сгради с 890 жилища в тях и с 87 945 кв. м разгъната застроена площ и на 27 други сгради с 13 744 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 6.7%, но жилищата в тях са по-малко с 49.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 47.1%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 20.6%, а тяхната РЗП – с 66.2%. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се намаляват с 23.6%, жилищата в тях – с 48.5%, както и общата им застроена площ – с 45.4%. Започнал е строежът на 27.0% по-малко други видове сгради, с 54.7% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: София (столица) – 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради и Пловдив – 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!