Жалбите за продажба на 9 дка зелени площи в кв.“Младост“ паднаха в съда

Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбите срещу Решения № 1316-3, 1316-3-1 и 1316-3-2 на Общински съвет – гр. Варна, свързани с продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост в кв. „Младост“ и прекрати производствата по образуваните административни дела.

В мотивите си съдът посочва, че от страна на жалбоподателите не са изпълнени разпорежданията на съда за отстраняване на нередностите в жалбите. Не е посочено изрично в какво се състои незаконосъобразността на всяко едно от обжалваните решения, както и в какво се състоят конкретните искания до съда. Не е обоснован и правният интерес от оспорване на всяко едно от обжалваните решения.

При тези констатации съдът приема, че след като е предупреден за негативните последици на бездействието, жалбоподателят, надлежно уведомен, не е предприел действия за отстраняване на указаните му нередовности – било лично или чрез пълномощник, следва производствата по делата да бъдат прекратени на основание разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Определенията подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд.

Moreto.net припомня, че 9 дка залесен общински имот, намиращ се на кръстовището на бул. „Сливница“ с бул. „Република“, ще бъде обявен за продажба с цел строителство, реши Общински съвет Варна.

Пазарната стойност на имота с площ от близо 9 000 кв. м, според оценителя. е в размер на 7,15 млн. лева без включен ДДС и процент обезщетение от РЗП на бъдещата сграда в посочения имот в полза на Община Варна в размер на 22%.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!