НАП напомня, че изтича важен срок

До утре, 14 ноември, регистрираните по ЗДДС лица подават декларации с данни за референтен данъчен период месец октомври, включително за вътреобщностна търговия със стоки  и услуги. В същия срок е и внасянето на определените по този ред задължения.

Важна информация и за  търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки. От НАП – Варна, напомнят на Интрастат операторите, че в същия срок се подават и декларациите за входящ и изходящ поток по реда на Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки /ЗСВТС/.

До 20 ноември  имат ангажимент да подадат декларация и новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение за  първи референтен период месец октомври 2023 г.

От местния офис на агенцията в морската столица акцентират и на определените праговете за 2024 г. за деклариране по система Интрастат за вътресъюзен внос, за вътресъюзен износ,  за деклариране на статистическа стойност за 2024 г. и за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност.

Повече информация можете да се намери на официалната страница на НАП на следния линк Данъчно-осигурителен календар (nra.bg), в Портала за електронни услуги, на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и на имейл: infocenter@nra.bg.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!