Новият кмет на Варна и общинските съветници полагат клетва днес

колаж: Будна Варна

Първото заседание на новия Общински съвет ще бъде открито с полагането на клетва от новоизбраните 51 общински съветници, от новия кмет на община Варна Благомир Коцев, от районните кметове, както и от кметовете на кметства.

Тържественото заседание ще се проведе на 13 ноември (понеделник) от 14:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна, припомня „Будна Варна“.

То е свикано със заповед на областния управител Андрияна Анреева и ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който и през този мандат е Димитър Чутурков.

Общинските съветници ще решат кой да оглави местния парламент. Изборът ще се проведе с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

Според действащия правилник за дейността на Общинския съвет, ако на първото заседание не се избере председател, председателстващият общински съветник, с решение на Общинския съвет, може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-рано от два часа.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!