Учители от ОУ „ Стефан Караджа“ – Варна  успешно реализираха  мобилност в град Краков / Полша/, финансирана по програма Еразъм+

    В периода 12-22 октомври четирима педагогически специалисти от училището участваха в обучителен курс на тема „ Приобщаващо образование за всички“, осъществен от обучителната организация CreateHub.

  Целите на проекта бяха насочени към развитие на ключови компетенции на училищния персонал за интегриране на ученици с мигрантски произход и бежански статут и към обмен на добри практики за кариерно развитие и международно партньорство с организации на международно ниво.

   По време на обучението бяха дефинирани понятия и разгледани множество теми и проблеми , свързани с идеята на проекта.

   Мобилността в гр.Краков спомогна педагогическите специалисти да обогатят опита си, да повишат професионалните си умения и компетенции за създаване на приобщаваща среда за ученици от уязвими групи.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!