Благомир Коцев, вкарва Варна в бъдещето с модерни паркинги

Програма за поетапно изграждане на система от подземни паркинги с общ капацитет от 4 500 места представи кандидатът за кмет на Варна Благомир Коцев. Заявката е мащабна и би довела до съществено подобряване на достъпността до централните и крайморски зони на града. За сравнение, обхватът на синята зона е около 7 000 места. Казано с други думи, предвижда се увеличаване с близо 2/3 на възможностите за паркиране. В допълнение, осигуреният нов капацитет в историческото сърце на Варна би позволил разширяване на съществуващата пешеходна зона посредством затваряне за коли на някои знакови улици със съхранена архитектура и дух от миналия век.

Според анализа, предоставен от екипа на Благомир Коцев, наличните възможности за платен престой са недостатъчни и това има негативно отражение върху икономическата среда и туристическия потенциал на Варна. Решението за това предвижда интегриране на новите  паркоместа към синя зона, но със специфичен режим, който гарантира достатъчен обем места за ползване изключително от туристи и жители на други райони. В аргументацията за нуждата от визираните мащабни инвестиции се изтъква, че:

„Основният обем места в синя зона е зает от автомобили на правoимащи жители и такива с т.н. служебни абонаменти. От друга страна, често се получава така, че дори правoимащи не могат да намерят места за паркиране. Налице е състояние, при което изглежда никой не печели – нито живущите в съответните зони, нито приходящите варненци и гости на града, а още по-малко общинския бюджет. Към това трябва да се добави и наличието на паразитен трафик от автомобили, които обикалят в търсене на места. Процес, който генерира вреден шум, запрашаване и изгорели газове.“
Главното предизвикателство пред урбанистите е липсата на свободни терени в предвидените в програмата зони, което до голяма степен е плод на свръхзастрояването от последните 3 десетилетия.

Подбраните след подробен анализ локации за бъдещите подземни паркинги са общо 13 и условно  са разделени на 3 групи:

1) Под пътна инфраструктура;

2) Под търговските площадки на двата най-големи пазара;

3) Под училищни дворове.

В програмата изрично се посочва, че поради естествената чувствителност към образователните институции, проекти за инфраструктура под училищните дворове следва да се разработват по същество единствено след широк обществен дебат.

Освен в историческия център между Катедралата и Икономическия университет, специално внимание в програмата е отделено на достъпността до района на ЖП Гара и Морската градина. По отношение на ЖП гара  е развита мащабна концепция за подземно паркиране под съществуващи наземни съоръжения за платен престой, която да послужи едновременно за:

✓ нуждите на  ЖП транспорта;

✓ достъпността до южната част на Морската градина и атракционната зона на Морска гара;

✓ целите на бъдеща автогара под терена на настоящата Сточна гара.

Според документа мястото на една бъдеща автогара за междуградски превози е именно там, където на едно място се събират ЖП и градски транспорт. Текущото отстояние между ключовите транспортни възли причинява неудобства и ограничава перспективите за интеграция. Във време, в което говорим за интермодални терминали за товари, градът не осигурява интермодалност на пътническите превози.

Предвижда се достъпността до централните и северни части на Морската градина да се подобри чрез съоръжения съответно под булевардите „Княз Борис I“ и „Васил Левски“, като същевременно са планирани връзки към съществуващите пешеходни подлези.

Посочено е също, че паркингът под бул. „Левски“, в близост до връзката му с бул. „Княз Борис I“, освен за достъпност до северните части на Морската градина, в бъдеще може да послужи за нуждите на стадион Варна, когато и да бъде завършено неговото изграждане.

Подземните паркинги при двата големи пазара, „Чаталджа“ и „Централен“ („Колхозен“), се предвижда да обслужват основно пътникопотока от потребители в двата обекта. Напомняме, че по-рано този месец Коцев представи цялостна програма за тяхното обновяване, включваща изграждането на нови паркинги. В извънработно време обаче, паркингите ще могат да се ползват от жителите в района, което ще послужи за облекчаване на почти кризисното положение с паркирането в тези квартали.

Относно финансирането и общата стойност на подобно начинание, Благомир Коцев коментира:

Според индикативните калкулации, изграждането на цялата система от 13 съоръжения и 4 500 подземни паркоместа би струвало около 160 милиона лева. По-малко от текущите предизборни ремонти във Варна, при това  с една основна разлика. В случая става дума не за текуща поддръжка на общинската инфраструктура, а за инвестиция в нещо, от което общината да печели през следващите 50 – 70 години. Подчертавам – не разход, а инвестиция, която при различните модели на финансово прогнозиране, би се изплатила за срок от 8 до 14 години.

Ако някой си задава въпроса дали има търсене за подобна услуга, за справка може да погледне всички платени паркинги в  централната част на града и да си отговори сам. Естествено, може да се подходи и чрез концесии, при което изграждането и оперирането на паркингите да бъде отдадено на частни субекти за определен период от време. Лично аз съм против този подход, защото по този начин община Варна би пропуснала изключителна възможност за печеливша инвестиция, особено при наличие на нисколихвено финансиране за изграждане на обществена инфраструктура.

На въпрос дали програмата не дублира визията на настоящата администрация за изграждане на подземни паркинги, Коцев посочи:

На първо място, настоящата администрация имаше 10 години да приведе визиите в реалност, а към днешна дата няма дори първа копка. Сега не е време да показват визии, а „видими резултати“, както гласеше едно тяхно предизборно послание.

Но нека Ви отговоря по-конкретно. От екипа на Портних обявиха намерение за 3 паркинга – под Спортна зала, в двора на Окръжна болница и някъде в кв. Левски. От трите заявки, по мое мнение, реална е единствено тази за паркинг в района на Спортна зала. Той е част от инвестиционен проект  на общинското предприятие за покриване на изисквания за посрещане на международни състезания.

Относно паркинг в двора на окръжна болница, дали някой си е причинил усилие да проверил следните 3 момента – 1) Срещу окръжна болница има един прекрасен паркинг на известен хипермаркет, който предлага безплатен престой до 2 часа; 2) Точно до този паркинг в момента се изгражда друг с 3 подземни нива на бъдещ търговски комплекс; 3) В двора на самата окръжна болница има обособени зони за платен престой, които никога не са пълни. Т.е. каква запълняемост би имал нов паркинг там и кога биха се изплатили вложените в него средства?!

За паркинга в квартал Левски искам да запитам как бе избрана неговата локация и по какъв критерий при условие, че в квартала няма въведена зона за платено паркиране и едва ли е направен анализ не преките нужди. И при условие, че наоколо паркирането е безплатно, макар и трудно, то кой би ползвал това съоръжение и кога се предвижда то да бъде изплатено.

Време е да се подхожда с икономическа и стопанска мисъл при всеки обществен разход, а не на принципа „общината плаща“!

Всичко относно проекта за подземните паркинги може да видите тук.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!