От кога 15 септември е първият учебен ден

В килийните училища през XVIII и XIX век учебната година не е свързана с конкретна дата. Нейната продължителност зависела най-вече от учителите, а това били предимно свещеници.

В някои краища на България те преподавали само през зимата, другаде- ученето било през цялата година. По-късно в т.нар. взаимни училища рамките на учебната година се определяли от „спазаряването на даскала” – обикновено за шест месеца, от Димитровден до Гергьовден.

От средата на XIX век със завръщането на руските възпитаници започва формирането на времето на учебната година. Обикновено тя започвала в края на месец август или началото на септември и завършвала през юни.

На Петровден се провеждал и Публичен изпит, на който присъствали училищното настоятелство, родителите на учениците и голяма част от населението.

В онези времена обаче децата били едни от активните работници на полето. И тези деца, ангажирани със земеделска работа, започвали училище по-късно. Затова проблемът се поставил на учителски и епархийски събори през 70-те години на XIX век.

Така се стигнало до събора в Шумен през 1873 година, когато се изработил „Устав на селските училища”, според който учебната година за тези деца е девет месеца.

След Освобождението традицията не прекъсва. През 1879 г. писмо на проф. Марин Дринов, завеждащ определя 1 септември за начало на учебната година. Този регламент се запазва до 1885 г.

Въпросът със селските училища остава актуален и след Освобождението. Учебната година за тях започва в периода между 1 септември и 1 октомври и приключва в началото на май.

По времето на премиера Александър Стамболийски и образователен министър Стоян Омарчевски (1920-1923) са извършени редица реформи в образованието, включително и в организацията на учебния процес.

Учебната година за градовете започва на 15 септември и завършва на 12 юли. Целта е децата по-дълго време през есента да са свободни, за да прибират реколтата с родителите си.

Датата 15 септември се запазва до идването на комунистите на власт. През 1952 година под влияние на образователната система в Съветския съюз се извършва промяна в рамките на учебната година.

Тя започва на 1 септември и продължава до 30 май. Моделът се оказва неприложим за българската образователна традиция и от 1957 година до днес началото на учебната година е 15 септември.

Честит празник!

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!