Извънредно! Глобиха Община Варна с над 1 млн. лева

Санкция от над 1 млн. лева е наложена на Община Варна заради нарушения по европроект, включващ ремонт на няколко училища – „Найден Геров“, „Димчо Дебелянов“ и „П. Кр. Яворов“, научи Moreto.net.

Установените нередности касаят процедурата за избор на изпълнители за отделните обекти.

Заради констатираните нарушения Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“, ръководен от зам. – министъра на МРРБ, налага финансова корекция от стойността на поисканите за възстановяване разходи по сключените договори. Това става ясно от решение на Административен съд по жалба на Община Варна срещу решението за финансова корекция от февруари миналата година

Ето кои са трите училища, за които се касае:

1/ „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда на VII-мо СУ „Найден Геров“, гр. Варна – договор № BG16RFOP001-1.002-0001-C01-S-02/10.11.2017 г. с изпълнител „ЖЛМ“ ЕООД на стойност 1 486 972,35 лв. без ДДС;

2/ „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна – договор № BG16RFOP001-1.002-0001-C01-S-01/10.11.2017 г. с изпълнител „РИЧ 5″ ЕООД на стойност 1 928 979,98 лв. без ДДС;

3/ „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „П.Кр.Яворов“, гр. Варна – договор № BG16RFOP001-1.002-0001-C01-S-03/10.11.2017 г. с изпълнител „СОЛИД ГРУП“ ЕООД на стойност 2 424 000,00 лв. без ДДС.

„С влязло в законна сила решение № РД-02-36-972/23.08.2018 г. вече е била установена нередност за други нарушения, за които е била определена 5 % финансова корекция върху разходите по сключените с изпълнителите „ЖЛМ“ ЕООД и „СОЛИД ГРУП“ ЕООД договори по обособени позиции № 2 и 4 от предмета на обществената поръчка, УО на ОПРР 2014-2020 г. законосъобразно е доналожил с решението 20 % финансова корекция до достигането на максималните 25 % от стойността на поисканите за възстановяване допустими разходи по всеки от двата договора, изчислявайки по формулата по чл. 5 ал. 3 от наредбата конкретния размер на доналожената финансова корекция по всеки от тях и получавайки по този начин сумата в общ размер на 905 563, 51 лв. с ДДС, представляваща 20% от всички отчетени допустими разходи по двата договора в общ размер на 4 527 817, 55 лв. с ДДС.“, става ясно още от документите по делото.

Към тази сума следва да се добави и корекцията по договора за ремонта на „Димчо Дебелянов“, с което общата санкция би следвало да надвиши милион.

Административен съд отхвърля на 13 юни жалбата на Община Варна срещу решението за финансова корекция и осъжда местната управа да плати на МРРБ 360 лева разноски по делото.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!