Бургас изпреварва Варна по брой новостроящи се жилища

Строителството на най-голям брой нови сгради е по-голямо в Бургас – 157 жилищни сгради, докато във Варна, макар и по-голям град, броят на строеж на нови сгради е 149.

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради в България с 8 619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 19 административни сгради/офиси с 30 266 кв. м РЗП и на 1 035 други сгради с 612 927 кв. м РЗП, съобщава за Moreto.net НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.5%, броят на жилищата в тях – с 15.5%, както и общата им застроена площ – с 13.8%. Издадени са разрешителни за строеж на 5.6% повече административни сгради със 71.2% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12.5% по-малко, докато общата им застроена площ е с 14.6% повече.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 5.5%, жилищата в тях – с 9.2%, а разгънатата им застроена площ – с 16.8%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава увеличение както на броя им – с 5.6%, така и при разгънатата им застроена площ – с 80.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 3.4% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е със 7.0% повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 264, София (столица) – 242, София – 224, Варна – 198, и Бургас – 175. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 565, Бургас – 895, Пловдив – 868, Варна – 694, и Благоевград – 324.
През първото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях и със 778 614 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 4 982 кв. м РЗП и на 517 други сгради с 342 079 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1.6%, разгънатата им застроена площ – с 2.4%, докато жилищата в тях намаляват с 0.5%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 42.9 и 56.5%. Намаляват и започнатите други видове сгради – с 6.8%, както и общата им застроена площ – с 5.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0.2%, но жилищата в тях намаляват с 13.8%, както и общата им застроена площ – с 1.2%. Броят на започнатите административни сгради спада с 27.3%, а тяхната РЗП – с 38.4%. Започнал е строежът на 9.6% по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 22.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 239 жилищни и 77 други сгради; София (столица) – 189 жилищни и 18 други сгради; Варна – 149 жилищни и 34 други сгради; Бургас – 157 жилищни и 12 други сгради; Стара Загора – 60 жилищни и 75 други сгради.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!