Бузев обжалва в съда заповедта на кмета за отстраняването му

Днес в Административен съд – Варна бе образувано дело по жалба на Виктор Б. – главен архитект на Община Варна, срещу Заповед №1306/20.04.2023 г. на Кмета на Община Варна, с която е наредено временното му отстраняване от длъжност за период до приключване на дисциплинарно дело, образувано със Заповед №1305/20.04.2023 г. на Кмета на Община Варна и е допуснато предварителното изпълнение на Заповедта на Кмета за временното му отстраняване от длъжност.

Жалбоподателят счита оспорената заповед за незаконосъобразна и посочва като основания за жалбата си, че не е надлежно уведомен за откриване на производство по отстраняването му от длъжност, не му е предоставена възможност за обяснения и възражения в разумен срок, не му е искана оставка, както се сочи в медиите.

С жалбата си Виктор Б. иска отмяна на заповедта на Кмета на Община Варна и нейното предварително изпълнение. До края на утрешния ден съдът ще се произнесе с решение по отношение на искането му.

източник: Варна24.бг

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!