Цената на цяло агне поскъпна единствено в региона на Варна

През периода 5 – 12 септември 2012 г. цените на агнешко месо по области остават без промяна, с изключение на Варна, където средната цена на едро на цяло агне бележи повишение спрямо предходната седмица.

През изминалата седмица цените на едро на цяло агне по области се движат в диапазона от 11,50 лв./кг (Кърджали) до 15,50 лв./кг (Варна). В почти всички областни центрове цените на едро остават на нивата от предходната седмица. Единствено във Варна (където е отчетена и най-висока цена за периода) е налице седмично поскъпване с 4,7%.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на цялото агне се задържат на нивата от предходната седмица – от 11,99 лв./кг (Хасково) до 13,35 лв./кг (Плевен), а в другите търговски обекти (ДТО) остават в диапазона от 11,75 (Кърджали) до 14,20 лв./кг (Велико Търново). Средно за страната, цената на дребно на продукта в ДТО е с 4,4% по-висока от тази в ГТВ.

Маржът между цената на едро на цяло агне и тази на дребно в ГТВ е в границите от 0,04 лв./кг в Хасково до 1,25 лв./кг в Габрово. В ДТО тази разлика е в широкия диапазон от 0,25 лв./кг в Кърджали до 2,15 лв./кг в Габрово. През изминалата седмица във Варна цената на дребно на цяло агне в ГТВ е с 3,26 лв./кг по-ниска от цената на едро. Цените на дребно на цяло агне в ДТО са средно с 0,64 лв./кг по–високи от тези на едро, а в ГТВ – с 0,08 лв./кг. Предлагането на едро на агнешки бут се задържа в ценовия диапазон от 12,00 лв./кг (Бургас) до 13,75 лв./кг (Плевен). Цените на продукта в ГТВ продължават да варират от 12,24 лв./кг (Варна) до 14,55 лв./кг (Плевен). В другите търговски обекти (ДТО) агнешкият бут се търгува най-евтино отново в София – 10,00 лв./кг, а най-скъпо в Ловеч и Плевен – 15,10 лв./кг. В областите, където има предлагане на агнешка плешка, средните цени остават непроменени спрямо предходния период. По области, цените остават в границите от 12,00 в Бургас до 13,55 лв./кг в Благоевград.

Предлагането на яйца – размер М на борсите е в ценовия диапазон от 0,22 лв./бр. до 0,25 лв./бр., като най-ниската стойност е отчетена в Силистра, Хасково и Ямбол. В преобладаваща част от областите се наблюдава повишение на цените на едро, достигащо до 0,04 лв./бр. във Стара Загора. В резултат, средната цена на едро за страната нараства с 0,01 лв./бр., до 0,24 лв./бр.  По области, цените на дребно на яйца – размер М в големите търговски вериги (ГТВ) са в границите от 0,26 лв./бр. (Перник и Шумен) до 0,30 лв./бр. (Враца и Монтана). Леко седмично покачване на цените, в рамките на 0,01 – 0,02 лв./бр., се отчита само в четири области, което не дава отражение на средната цена за страната. За периода на наблюдение, предлагането на яйца – размер L в ГТВ е в ценовия интервал от 0,29 лв./бр.(Шумен, София и Кърджали) до 0,34 лв./бр. (Благоевград). Леко седмично поскъпване на яйцата от този размер с 0,01 лв./бр. се наблюдава в осем области, а поевтиняване също с 0,01 лв./бр. – единствено в София. В ДТО яйцата – размер L се предлагат на цени от 0,26 лв./бр. до 0,29 лв./бр., като най-ниската стойност е регистрирана в Кърджали. Седмично повишение на цените на яйцата от този размер се наблюдава в четири области, достигащо до 0,02 лв./бр. в Хасково, а поевтиняване с 0,01 лв./бр. – единствено в Шумен. Средно за страната, цените на дребно на яйца – размер М в големите супермаркети са с 0,02 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти, а при размер L – с 0,03 лв./бр. Най-голям марж между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е регистриран в Ямбол – 0,07 лв./бр. в ГТВ и 0,06 лв./бр. в ДТО.

Средно за страната, брашното на едро поскъпва с 2,1% спрямо предходния период, до 0,98 лв./кг. По области, цените на брашното на едро варират от 0,80 лв./кг (Враца) до 1,09 лв./кг (София). В 13 от областите се регистрира нарастване на ценовите стойности в рамките на 1% (Варна и Силистра) – 6,4% (Кърджали). В други три области (Смолян, Плевен и Хасково) цените на едро бележат леко понижение с по около 1% спрямо предходния седмичен период.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!