Белослав се сдобива със зона за почивка и отдих (снимки)

Кметът на община Белослав съобщи в социалните медии, че съгласно Решение № 186 от 15 март 2023 г. на Министерски съвет на Република България имот ПИ с идентификатор 03719.501.6202 по КККР на гр. Белослав, община Белослав, област Варна – публична държавна собственост, находящ се в гр. Белослав, квартал „Акации“, се предостави безвъзмездно на община Белослав. На този имот ще се извършат благоустройствени дейности и ще се обособи зона за почивка и отдих.

С решението на Министерския съвет се финализира процедурата по предоставяне на държавния имот, за безвъзмездно управление на община Белослав, която бе стартирана преди повече от две години.

За терена община Белослав е изготвира архитектурен проект, свързан с инвестиционното намерение за облагородяване и паркоустрояване на част от крайбрежието от северната част на плавателен канал 2, чиято реализация ще бъде факт. Финансирането за дейностите е подсигурено напълно и оттук нататък няма никакви пречки проектът да бъде завършен в рамките на няколко месеца.

Със собствени парични средства общината ще извърши благоустройствени дейности в северната част на гр. Белослав, кв. „Акации“, между северния подход на моторен ферибот „Белослав“ и северния пристан на моторен кораб „Белла”.

Кметът на града уточни още, че се предвижда изграждане на алеи за разходка и зона за отдих, залесяване с ново дървесна растителност, монтаж на архитектурни елементи, пейки и други съоръжения, с възможност за откриване на панорамна гледка към Варненско-Белославското езеро.

По този начин благоустрояването и паркоустрояването на крайбрежната алея ще допринесе значително за подобряването на облика на квартал „Акации“, а жителите и гостите му ще могат да се радват на едно добре уредено място за отдих, разходки и развлечения.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!