Държавата прехвърли на община Белослав имот

На община Белослав се предоставя безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост. Теренът, с площ 2741 кв. м, се намира в кв. „Акации“ на град Белослав.

По този начин общината ще може да реализира инвестиционно намерение по проект „Извършване на благоустройствени дейности и обособяване на туристическа зона чрез изграждане на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма, с възможност за откриване на панорамна гледка към Варненско – Белославското езеро“, съобщиха от МС.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!