Осъдиха варненец неплащал издръжка от 100 лева на месец за дъщеря си

40-годишен бе признат за виновен в това, че в периода от м. ноември 2017 г. до м. септември 2022 г. включително, след като е бил осъден с влязло в сила решение на Районен съд – Варна, да издържа свой низходящ – дъщеря си, съзнателно не изпълнил това си задължение за повече от две месечни вноски – общо 59 месечни вноски.

Подсъдимият е трябвало да заплаща на дъщеря си, чрез нейната майка  и законен представител, ежемесечна издръжка в размер на 100 лева месечно, като общата стойност на задължението му за периода е 5900 лева.

Освен това, деянието е извършено повторно, след като вече е бил осъден с влязла в сила присъда за неплащане на издръжка – престъпление по чл. 183, ал.4 от НК.
Състав на Районен съд – Варна наложи на 40-годишния подсъдим наказание „пробация“, като в продължение на 8 месеца той подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, както и на периодични срещи с пробационен служител за същия срок.

Съдът наложи на подсъдимия и наказание „обществено порицание“,
което да бъде изпълнено чрез обявяване на присъдата в Кметството по
местоживеенето му.
15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!