Морското училище във Варна с трима победители от конкурса „Студент на годината“

Студентите от специалност „Киберсигурност“ на Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ във Варна Димитър Димитров и Антон Атанасов и курсантката Филотея Димитрова – специалност „Военен лекар“, получиха награди от конкурса, организиран от Националното представителство на студентските съвети „Студент на годината“. 

Димитър Димитров е с първо място в категорията „Природни науки, математика и информатика“. Колегата му Антон Атанасов е първи подгласник на студента на годината в същата категория. Филотея Димитрова за втора поредна година е отличена за високи постижения в образованието и личностното развитие в професионалното направление „Спорт“.

В конкурса са участвали 160 студенти от 40 висши учебни заведения в страната.

„Самият факт, че ме кандидатират за мястото за победител, е признание за мен и за времето, което съм положил в борбата да постигна успехите… Смятам, че винаги ще бъде мой стремеж да се подобрявам и да раста все нагоре. Чест е да се диша въздухът в зала с хора с такива постижения. Смятам, че от нас има хора, които наистина са много способни“, подчерта Антон Атанасов.

„Аз имам 18 научни статии, които са публикувани в периода, който ни изискват, три международни проекта. Различни статии в момента пиша относно Киберсигурност… Борим се върху това да открием неизвестното. Страхът е примитивно нещо, което само забавя развитието на човешката раса и смятам, че трябва да бъде преодолян“, каза от своя страна Димитър Димитров.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!