116 дела за домашно насилие над деца е разгледал Варненският окръжен съд за 1 година

В Районен съд – Варна през 2022 г. новообразуваните дела са почти 22 500. Съдът остава сред натоварените първоинстанционни съдилища, като разгледаните дела през отчетния период са над 26 600. Стабилни са показателите за качеството на  постановените съдебни актове и за  приключването на делата в кратки срокове, като 84% от всички свършени дела са приключени в 3-месечен срок. Това съобщиха от пресценъра на съда.

През 2022 г., след премахването на противоепидемичните мерки, бе възобновен нормалния ритъм, обемите на работа и обичайния поток от посетители в съдебната сграда – средномесечно между 12-сет и 15-сет хиляди души.

В Гражданско отделение на съда са постъпили нови  17 067 дела.       

Значителен ръст има при делата за защита от домашно насилие. Те са 303 бр., като 116 от тях са разгледани от специализираните състави и касаят случаи на домашно насилие над деца. 

За разлика от преди 10 години, когато средно в съда са постъпвали по около 1000 бракоразводни дела, в последния 3-годишен период няма съществена динамика като постъпления – средногодишно бракоразводните процеси са около 800. Трайна остава тенденцията на по-висок процент на разводите по взаимно съгласие, спрямо делата за развод и недействителност на брака.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!