Нови детски площадки ще красят варненски район

Нови детски и спортни площадки, а също кътове за отдих ще бъдат изградени във Възраждане III, във Варна обяви кметът на града Иван Портних.

Проектът включва благоустройството на междуболковото пространство на ул. „Поп Димитър“, бул. „Цар Осовбодител“ и бул. „Трети март“. По думите на кмета в карето е предвидено да бъде извършен ремонт на вече съществуващите паркинги, изграждането на нови алеи и поставянето на ново осветление. 

Отново във Възраждане III започна цялостна реконструкция на улица „Блян“. Освен подмяна на пътната настилка, проектът предвижда изграждането на нови тротоари и поставянето на енергоспестяващи лампи.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!