Жените в България са по-образовани от мъжете и по-малко са безработни

Образоваността на населението на България сериозно расте през последните десет години. Данните за културните характеристики на трите основни етноса – български, турски и ромски, установени при „Преброяване 2021“ от Националния статистически институт (НСИ) очертават тази тенденция. При турската и ромската етническа група е отчетено нарастване два пъти на дела на висшистите спрямо предишното преброяване от 2011 г. Броят на ромите с най-високата степен на образование сега е 1768. Ръст от 6.2% е отбелязан при българите висшисти, предаде Дневник.

Показателят „високо образование“, който включва висше и средно, е регистриран при 79.9% от българите над 7-годишна възраст. При турския етнос е 44%, а при ромите – 15.2%.

Жените с диплома са повече и в трите етноса

Жените с висше образование и в трите етнически групи са повече от мъжете. При българите разликата е най-голяма – 8%, при турците – с 3.3% преобладават жените, а при ромите – с 0.1%.

Причината за това е, че жените трябва повече да се стараят, за да се утвърдят и реализират в обществото. С по-високо образование те могат по-лесно да си намерят работа и да получават по-високо възнаграждение, коментира Магдалена Костова, директор „Демографска и социална статистика“ в НСИ. Вероятно затова коефициентът „Безработица“ при мъжете – 8.9%, е по-висок, отколкото на жените – 7.5%, при българската етническа група. При турската също официално се отчитат повече безработни мъже, отколкото жени. При ромската е обратното. Важно е да се знае, че данните на НСИ отразяват доброволното самоопределяне на човека по време на преброяването и то може да не се покрива с реалното му социално състояние, поясни Диана Янчева, зам.-председател на НСИ.

„Икономически неактивните“ хора

Тези данни предопределят и резултата от друг изследван показател при Преброяване 2021 – икономическата неактивност сред трите етноса. С този термин се определят хора, които не само са безработни, но и не проявяват интерес да търсят и да започнат работа. Повече от половината роми в трудоспособна възраст (15-64 години) са неактивни, при турската етническа група този дял е 44%, а при българите – 27.1%.

Безработицата е най-ниска сред българския етнос – 8.4%, при турския е 20.9%, а при ромския – 51.2%, отчита НСИ. В този показател са обхванати хора, които в периода на преброяването в в първата седмица на септември 2021 г. не са имали работа, но са я търсели, по думите им.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!