Обявиха търгове за приватизацията на 15 имота

Публични търгове с явно наддаване за приватизацията на 15 нежилищни имота ще се проведат между 26 и 31 октомври във Варна.

Това става ясно от публикувана обява в сайта на общинската администрация, като се уточнява, че това е във връзка с изпълнение на решения на Общинския съвет от 20 април тази година.

Общо 30 са обектите, включени в Годишния план за приватизация на Община Варна за 2022 г. Очакваните приходи са в размер на 1 500 000 лева, но сумата има прогнозен характер.

Сред 15-те обекта, обявени за продажба на търгове през октомври, фигурират помещения, ателиета, магазини, сгради и части от сгради, разположени основно в центъра на Варна. Само един от имотите е в кв. „Галата“. Освен в града търгове за приватизация са обявени за два имота в Каменар и един в Звездица.

В обявата е посочена е информация за местоположението, квадратурата и началната тръжна цена на всеки от имотите. Публикувани са и стъпки за наддаването, като най-ниската цена е 1500 лв., а най-високата – 5000 лв.

Най-скъпият имот, който се предлага за продажба, включва помещения до Фестивалния и конгресен център във Варна на ул. „Славянска‟ №1,3,5. Началната им цена е 790 000 лева. Сред другите имоти с високи цени са няколко помещения на ул. „Шипка”, чиито цени са между 230 и 240 000 лева.

Ето списък с всички обекти и техните начални цени:

– Варна, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов ”№37, част от сграда – 57 500 лева

– Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх. 9, ет. 13, ателие №3 – 41 300 лева

– Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх. 9, ет. 13, ателие №1 – 59 200 лева

– Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет. 13, ателие №3 – 41 000 лева

– Варна, ул. „27 юли” №66, две стаи в сутерен – 65 000 лева

– Варна, ул. „Шипка” №1, ет. 2, помещения – 240 000 лева

– Варна, ул. „Шипка” №1, ет. 3, помещения – 230 000 лева

– Варна, ул. „Шипка” №2, ет. 2, помещения – 240 000 лева

– Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, магазин – 65 000 лева

– община Варна, село Каменар, ул. „Княз Борис I‟ №8, магазин – 20 000 лева

– община Варна, село Каменар, ул. „Княз Борис I‟ №11, сграда – 80 000 лева

– община Варна, село Звездица, ул. „Нептун‟, сграда – 76 000 лева

– Варна, ул. „Охрид‟ №25, магазин – 35 000 лева

– Варна, ул. „Охрид‟ №25, помещения на втори надпартерен етаж от триетажна сграда – 118 000 лева

– Варна, ул. „Славянска‟ №1,3,5, помещения – 790 000 лева

Решенията са публикувани в Държавен вестник брой 79 от 4 октомври. Комплектът тръжни документи се получава в сградата на Община Варна след заплащане на начална сума до 18 октомври. Депозитът за участие се заплаща до 25 октомври. Тръжните документи се депозират Общината до 25 октомври. Огледът на обектите се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 25 октомври.

Годишният план за приватизация в oбщина Варна за 2022 г. обхваща общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

От протокола на заседанието на местния парламент от 20 април и отговор на Петко Бойновски, председател на комисията по приватизация, става ясно, че миналата година не са гласували тръжни процедури по Закона за приватизацията.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!