Съветът реши: Без коли в „Салтанат“

Варненските общински съветници решиха да сложат край на колите в Морската градина във Варна. Решението е заложено в окончателния проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна, който бе приет след едночасов дебат от три комисии към местния парламент на съвместно заседание, предаде репортер на Moreto.net.

С решението на практика се допуска и спирането на движението на автомобили в Приморски парк, местност „Салтанат“. 

Достъпът на МПС ще бъде забранен със знаци на кръстовищата на бул. „Княз Борис I” със сп. „Акациите“ и сп. „Делфинариума“ в посока Златни пясъци. По закон изключение на забраната ще има за собствениците на имоти в района, както и за автомобилите на специален режим. Освен това на следващ етап ще бъде разписан документ от общинска администрация, който ясно ще описва какви са възможностите за достъп, как ще се случва зареждането на търговските обекти и т.н. , стана ясно по време на заседанието.

Искането на градоначалника за одобрение на проекта се основава на законовите изисквания, забраняващи преминаването и паркирането на ППС в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места.

Проект за актуализация на ГПОД е изработен и е одобрен от Общински съвет по устройство на територията още през юли 2019. След две години ВАС се произнася, че одобряването на окончателния проект за актуализация на плана представлява нормативен акт. Местният орган, компетентен да издава такива актове, е Общински съвет. Именно това налага предложението да се разгледа и гласува от ресорните комисии, а след това и от местния парламент.

В досегашния план няма определен режим на движение по съществуващата алейна мрежа в „Салтанат“. Именно това налага определяне на организацията на движението, отговаряща на изискванията на нормативната уредба и осигуряваща удобство на всички участници – пешеходци, велосипедисти и други ППС и МПС с регламентиран достъп, при спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт.

Пред съветниците бяха представени постъпили възражения и предложения от граждани и юридически лица по предложението, но всички останаха без одобрение.

Някои от членовете на комисиите изразиха притеснение, че при забрана за достъп на автомобили и недостатъчно паркинги ще се създаде предпоставка за струпване на автомобили в периферията, както и в квартал „Чайка“, което ще доведе до напрежение и дори до предпоставка за пътни инциденти. В тази връзка трябва добре да се разгледа проблемът с паркирането в района и организирането му.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!