Обезлюдяване заплашва общините в областта

Във всички общини във Варненска област без Варна и Аврен има тенденция към обезлюдяване. Това се посочва в отчетния доклад на БЧК за периода 2013 – 2016 година. Рязко се влошават показателите за демографско развитие в последните 6 години за общините Ветрино(намаление с 14%), Провадия(с 9,8%), Девня и Долни чифлик(с 5,3%), Вълчи дол(с 4,4%), Дългопол(с 4%). За БЧК – Варна, тези данни показват необходимост от разширяване на вида и обхвата на социалните услуги като домашна грижа, обществени трапезарии и други, се казва в доклада.

 

Най-високи са показателите за икономическо развитие на общините Варна и Девня, в които е съсредоточена 85% от бизнес дейността на областта. Останалите са с твърде малък принос за регионалната икономика, което се отразява негативно върху заетостта и доходите, генерира миграционни процеси и други. За БЧК това означава приоритетна подкрепа чрез програми, проекти и кампании за социално-помощна дейност като „Хранителната програма“, „Топъл обяд за деца от социално-слаби семейства“, дарителски кампании за продукти, дрехи и други, се посочва още в отчетния доклад.

 

Между 9 000 и 11 000 души в областта получават целеви помощи за отопление, 300 – 400 души годишно – еднократна помощ при инциденти. Хората с увреждания са 33 475, от които 1 424 деца. 75 851 са отпуснатите добавки за социална интеграция. Голяма част от хората, които ги получават, се нуждаят от социални услуги и психосоциална подкрепа, в това число за социално включване, за които се обръщат и към структурите на БЧК. Според доклада действащите към момента социални услуги(над 60) са крайно недостатъчни за потребностите на хората с увреждания, самотните възрастни, напусналите институции и други.

 

Тенденцията за устойчива уязвимост на населението в областта предопределя приоритетите на БЧК – Варна, както и социалното партньорство с държавните, общинските и НПО организации. Социално-помощната дейност ще продължи да обхваща проекти и програми за натурално и парично подпомагане, както и за развиване и подкрепа на социални услуги, се казва още в отчетния доклад на областната червенокръстка организация.

Източник: Черно море

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!