Данаил Папазов: В разследването на Антикорупционния фонд за Варненското езеро няма нито един верен факт

В разследването на Антикорупционния фонд за Варненското езеро няма нито един верен факт. Това се казва в декларация от ръководството на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД и „Сигда“ ООД във връзка с твърденията, че държавата е изхарчила над 400 млн. лв. за удълбочаването на Варненското езеро, което на практика е от полза основно за пристанището към ТЕЦ „Варна“.

Според декларацията, подписана от Данаил Папазов – изпълнителен директор на трите дружества, в разследването на АКФ от 07.07.2022 освен имената, няма почти нито един верен факт.

В общата си декларация от ръководството на трите предприятия напомнят, че ще бъде търсена съдебна отговорност на всички, които цитират или твърдят, че удълбочаването на Варненското езеро е в полза основно на ТЕЦ „Варна“ и прилежащото пристанище, предаде морето.нет.

Публикуваме цялата декларация без редакторска намеса:
Уважаеми Дами и Господа,

Ръководството на трите предприятия се обръща към всички, които се интересуват от истината и си позволява да насочи вниманието ви към фактологията за придобиване на ТЕЦ Варна, Пристанище ТЕЦ Езерово, проектите, по които работим, съставна част на бизнес плана на Дружеството.

Предвид особената настървеност на много издания и изказвания на заинтересовани политици и журналисти, занимаващи се с „РАЗСЛЕДВАНИЯ“, последното от които е разследването на АКФ от 07.07.2022, в което освен имената, няма почти нито един верен факт, ще се опитаме да отговорим на всички широко дискутирани въпроси:

Как беше закупен ТЕЦ Варна:

През втората половина на 2017 година, след обявяване на тръжната процедура от ЧЕЗ, фирма „СИГДА“ ООД беше силно заинтересована от придобиването на ТЕЦ Варна в едно с Пристанище ТЕЦ Езерово. След проучване на тръжната документация, изготвяне на бизнес планове за развитие на бъдещите предприятия и преговори с потенциални банки–кредитори на покупката, взехме решение да участваме в процедурата за придобиване на ТЕЦ Варна от „ЧЕЗ“ – Чехия. След като бяхме определени като най – добрата предложена на „ЧЕЗ“ оферта, пристъпихме към покупка на предприятието. Сделката беше изцяло финансирана от българска банка и всички плащания са извършени по банков път. След като завърши процедурата, сделката беше проверена от КЗК и разрешена от нея. В края на месец декември 2017, ръководството на „СИГДА“ООД влезе във владение на ТЕЦ Варна. Фирма „СИГДА“ООД по това време беше собственост на Ивелина Папазова и Станислав Папазов (по 50%).

Какво заварихме:

Неработещ ТЕЦ повече от 5 години, с отнет лиценз и невъзможност за използване на въглища като гориво. Неработещо повече от 10 години пристанище, затрупано с остатъци от въглища и рекултивиращо се депо за отпадъчна пепелина. Тежко техническо състояние на всички съоръжения и необходимост от спешни ремонтни дейности. Заварихме личен състав от 20 човека. От началото на 2018 година започнахме със свои сили и средства да ремонти едновременно на пристанищен терминал и ТЕЦ, като се насочихме към блок № 4, поради най – доброто техническо състояние от трите блока. Едновременно започнахме ремонт на отводните канали и изработван на цялата необходима документация за допускане на работа(лиценз и сертификати на ТЕЦ Варна и пристанище ТЕЦ Езерово). В края на първата половина на 2018 година, благодарение на специалистите, които привлякохме на работа и тези, които заварихме в ТЕЦ, успяхме да пуснем ТЕЦ в експлоатация с нова горивна система на газ. Всичко това сме го правили единствено и само, за да бъдем в унисон с изискванията на околната среда. Относно Пристанище ТЕЦ Езерово, заварихме продължаващи дела за собственост на кейовата стена. Територията на Пристанище ТЕЦ Езерово беше съсобственост в идеални части на ТЕЦ и ДППИ, въпреки че при приватизацията на ТЕЦ в едно с Пристанището в тръжната процедура е включена и кейовата стена за продажба и е заплатена от купувачите на Пристанище ТЕЦ Езерово – ЧЕЗ.

Ние, като Ръководство, предприехме действия за прекратяване на всички съдебни дела и признахме собствеността на ДППИ, въпреки че е заплатена от ЧЕЗ и собственост на ТЕЦ Варна. Между Пристанище ТЕЦ Езерово и ДППИ фактически няма никакви взаимоотношения, освен договори за услуги, извършвани между двете дружества. Тогава от Министерството на Транспорта взеха решение да издадат лиценз с двама оператори. ТЕЦ Варна за своя сметка отремонтира изцяло кейовата стена, отбивачните съоръжения и извърши подмяна на кабелните трасета и канали, без участието на ДППИ, но с тяхно разрешение. И днес можем да кажем, че ДППИ получава всички корабни и кейови такси без вложение на нито една стотинка. За периода от 05 Септември 2018 г. (датата на издаване на първото удостоверени за експлоатационна годност) до юли 2022 година приходите на държавното предприятие от пристанищни такси и цени на предоставяните морско-технически пристанищни услуги, са близо 4 милиона лева.

Относно т.нар. удълбочване отново декларираме, че на терминала Пристанище ТЕЦ Езерово, нито един куб. см не е драгиран от ДППИ, нито от друго дружество през последните 20 години. Напомняме на всички, които оттук нататък ще цитират подобни неща, че ще си потърсим правата в съда.

Относно сегашното състояние на предприятията:

Въпреки поредицата от кризи – КОВИД 19, войната в Украйна, Пристанището работи с много добро темпо и продължава да инвестира със собствени средства от своите приходи в нови съоръжения, а държавата (ДППИ) продължава да събира такси от кейовата стена.

След месеца май 2021 година ТЕЦ Варна попадна в много тежка криза, поради някои обстоятелства:

1. Цената на газа – основна горивна компонента на ТЕЦ, се повиши от 26,93 лв до 186 лева по прогнозна цена за месец юли 2022 г. за MWh или близо 7 пъти увеличение. Това доведе до невъзможност за изпълнение на сключените годишни договори и огромни неустойки към нашите клиенти. По необясними причини след изплащане на всички суми за 2021 г. за газ, през текущия месец януари 2022 г. с дължима сума от около 37 млн. лева, беше спряно едностранно подаване на газ от Булгаргаз, което доведе до допълнителни загуби и нови неустойки към нашите клиенти и невъзможност за изплащане на емисиите за 2021 г. Предвид очевидния форсмажор или непреодолимите препятствия и предизвикателства от КОВИД 19, война в Украйна повишаващата се цена на газа, в спешен порядък, повече от 6 месеца преговори, без абсолютно никаква помощ от нито една държавно учреждение, сме предложили разсрочване на дълговете и правим опити за закупуване на природен газ от независим източник и предвиждаме продажба извън страната на ел. енергия. До настоящия момент не получаваме никакво съдействие от нито една държавна институция, напротив, непрекъснато се явяват нови и нови пречки.

Какви са бъдещите планове:

Относно развитието на Пристанище ТЕЦ Езерово, следващ етап е и изграждането на зърнен терминал, за който чакаме вече четири години Генерален план.

На мястото на излезлите от експлоатация блок № 1,2 и 3, предвиждаме и проектираме поставянето на два от най – модерните парогазови турбини с мощност 275 MW всяка, производство на водород. Извършени са конструктивни анализи за състоянието на сградите, основите, покривните структури на мястото, предвидено за изграждане. Одобрен е концептуалният дизайн. Сред приоритетите на „ТЕЦ Варна“ ЕАД е и изграждането на фотоволтаичен парк от 100 MW на мястото на рекултивираното депо за пепелина. Предвижда се изпълнението на проекта да бъде през втората половина на 2022 година и въвеждане в експлоатация през 2023 г. Сред проектите са също монтиране на батерии и др. малки производства.

В заключение, искаме да заявим, че с. Езерово беше дълги години замърсявано от ТЕЦ Варна, който работеше на въглища, разтоварваше въглища в Пристанище ТЕЦ Езерово и складираше пепелини в депото, докато в момента селото е с чист въздух и екологично производство. Както беше казал поетът – „Романтиката е в димящите комини“, сега времената са други, за нас предизвикателствата са големи, бизнесът, с който сме се захванали е много труден и обича спокойствието и тишината.

Напомняме, че в трите предприятия не работят политици, а специалисти, всеки в своята сфера. Не сме политически лица и не ни интересува политиката. Всеки, който се е интересувал от ТЕЦ Варна е бил винаги добре дошъл, за да се запознае на място какво правим. Напомняме, че ТЕЦ Варна, пристанище ТЕЦ Езерово и СИГДА и техните акционери, са многократно проверявани от всички заинтересовани служби в Република България и не са установени никакви нарушения.

С уважение,

Данаил Папазов

Изпълнителен Директор

„ТЕЦ Варна“ ЕАД

„Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД

„СИГДА“ООД

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

6 + ten =