Планират изграждане на ново ваканционно селище край Балчик

Планират изграждане на ново ваканционно селище край Балчик. Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна е обявила на вниманието на обществеността инвестиционното предложение на варненското дружество „Енерджи Консулт – 2001“ за изграждане на 15 бунгала, 15 басейна, паркинг и водовземно съоръжение на площ от 30 декара в местността Сребърния бряг край Балчик.

Планираното застрояване е ниско, като се предвижда всяко от бунгалата да е около 250 квадратни метра. Територията, която се намира до плаж Робинзон край Тузлата, попада в защитени зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ – за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауната.

Подробности за инвестиционното намерение са публикувани на сайта на Община Балчик balchik.bg.

Намерението подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда. Компетентен орган за решението е директорът на РИОСВ – Варна, съобщава радио Варна.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

3 × five =