Бащинство: Татковците с 2 месеца платен отпуск, докато детето стане 8 г.

Бащите да имат право на 2 месеца допълнителен платен отпуск, докато детето им стане на 8 г. Тази промяна в Кодекса на труда бе разгледана на тристранката. Тя не срещна подкрепа от работодатели, защото им се добавят допълнителни задължения и се увеличава административната тежест.

Същото право на отпуск ще имат и осиновителите. Той ще може да се ползва от бащата (осиновителя), ако вече не е ползвал прехвърлен на него от майката отпуск, каквато възможност дава Кодексът на труда.

Ако например бащата е ползвал един месец от отпуска на майката, за да гледа детето им, ще може да си вземе другия месец в следващите години. Ще трябва да уведоми работодателя си поне 10 дни предварително. Идеята е отпускът да се определя спрямо минималната заплата, както се изплаща и втората година от майчинството.

Ние подкрепяме този проект, но за да има равнопоставеност тази възможност трябва да бъде дадена и майките, независимо от това, че майчинството в България е едно от най-дългите, каза националният секретар на КНСБ Величка Микова. Залага се промените да влязат в сила от 1 август.

Те се правят заради нови изисквания на директиви на ЕС, според които трябва да се осигури индивидуално право на отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите.

Тези на деца до 8 г. ще могат да предлагат на шефа си и промяна на работното време, както и да поискат да са хоум офис.

От това ще могат да се възползват и хората, които се грижат за болни близки роднини. При постъпване на работа тези права ще важат при най-малко четири месеца предишен трудов стаж. Ако работодателят не даде съгласие за промяна в трудовия договор, ще бъде длъжен в 14-дневен срок да уведоми работника с мотивиран писмен отговор.

Работниците ще могат по-лесно да сключват и втори трудов договор. Сега работодателят може да въведе пълна забрана за работа в друга фирма, без да посочва причина. Занапред забраната ще важи само при наличие на търговска тайна и конфликт на интереси.

Служителят ще може да предлага на шефа си да премине от срочен на безсрочен трудов договор или от непълно на пълно работно време. Ако шефът не приеме предложението, ще бъде длъжен да го уведоми писмено до месец.

Всички разходи за квалификация на работниците ще са за сметка на работодателя, когато осигуряването на обучението произтича от нормативен акт или колективен трудов договор, гласят още промените. А в тези случаи обучението ще се отчита като работно време, защото е по нареждане на шефа.

Работодателят ще е длъжен да запознае служителите с правилата и процедурите за определяне на индивидуалната работна заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор.

Всички тези промени ще засегнат над 2 775 400 работници, пише 24 часа.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

11 + 5 =