Търсят директори на шест детски градини

Обявиха конкурс за директори на шест общински детски градини във Варна, научи BudnaVarna.com.

Детските заведения, за които се търсят ръководители, са: ДГ №10 „Карамфилче“, ДГ №11 „Незабравка“, ДГ №13 „Мир“, ДГ №18 „Чайка“, ДГ №39 „Приказка“, ДГ №49 „Боров кът“.

Сред изискванията за длъжността „директор“ са кандидатите да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ в съответното на позицията професионално направление; да имат не по-малко от 5 години учителски стаж; да не са лишени от правото да упражняват професията; да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако наказанието е заличено и др.

Конкурсът ще премине през три етапа: допускане по документи, писмен изпит (тест) и интервю.

Документите за участие в конкурса се подават в едномесечен срок от датата на обявяването му (17 май) до 17.30 часа на 16 юни, лично от кандидата или упълномощено от него лице в Информационен център на Община Варна

Документите могат да бъдат изпратени и по електронен път на адрес [email protected], като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Повече информация за конкурса можете да откриете ТУК.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!