Пътят Провадия – Дъскотна е основно ремонтиран (снимки)

Основният ремонт на над 33 км от Айтоския проход, път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна, приключи с издаването на разрешение за ползване, съобщиха от АПИ за BudnaVarna.com

Пътят е най-удобната и кратка връзка за шофьорите от Варненска област с автомагистрала „Тракия“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за над 23,5 млн. лв.

Основният ремонт на трасето бе разделено на два лота – 29 и 30.

В лот 29 са рехабилитирани 16.749 км от третокласния път. Основно ремонтирана е отсечката от км 49+184 до км 65+933 в областите Бургас и Варна. Началото на участъка е от моста над язовир „Цонево“ при 49-ти км, а краят е при 65-ти км, недалеч от с. Вишна в област Бургас.

При изпълнението на обекта е изградена нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност, положена е нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на банкетите и откосите на пътя.

За оптимално отводняване на настилката са изградени нови облицовани окопи и бетонови бордюри. Отсечката е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Ремонтирани са 6 мостови съоръжения, сред които са мостът над яз. „Цонево“, над р. Камчия и р. Гермето. Разширен и укрепен е скалният тунел в близост до с. Билка, който е в експлоатация от 1936 г. В участъци от пътя са възстановени или надстроени укрепителните стени.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 29 е „ИСА 2000“ ЕООД. Стойността на договора е 13 862 109.24 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг“ АД. Техният договор е за 297 524,17 лв. с ДДС. Авторският надзор е на Обединение „Сивен ЗТИ“ с участници: „3TI Проджети интенерия интеграта“ СпА и „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД. Стойността на договора е 3 840 лв. с ДДС.

Общата стойност на проект BG16RFOP001-7.001-0029 Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, е 14 257 975.41 лв. с ДДС. От тях безвъзмездната финансова помощ е 5 121 540.70 лв. с ДДС, националното финансиране е 903 801.30 лв. с ДДС, а собственият принос на бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура“ е 8 232 633.41 лв. с ДДС.

Втората част от рехабилитирания път (лот 30) е с дължина 16.816 км. Той започва преди кръстовището за с. Вишна (при км 65+932), преминава през с. Дъскотна, а краят е на 59 м преди кръстовището с път ІІІ-2085 Руен – Просеник (при км 82+749). Отсечката е с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване, пътни знаци, хоризонтална маркировка и ограничителни системи. Ремонтирани са три мостови съоръжения – над Казан дере, над Сазла дере и над река Ябълчевска.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 30 е „ИСА 2000“ ЕООД. Стойността на договора за строителство е 9 732 925.76 лева с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД. Договорът им е на стойност 194 760,00 лева с ДДС. Авторският надзор е на Обединение „Сивен ЗТИ“, гр. София, с участници в обединението „3TI Проджети интенерия интеграта“ СпА и „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД и е за 3840 лева с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0030 Лот 30 „Път ІІІ-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас“ е 10 016 252.76 лева с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е – 3 798 281,94 лева с ДДС. Националното съфинансиране е – 670 285,05 лева с ДДС. Собствен принос от бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура“ – 5 547 685,77 лева с ДДС.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!