Председателя на ОбС Провадия: Общината трябва да действа повече като инвеститор

Председателя на общинския съвет в Провадия Димо Димов по време на сесията на съвета представи своето виждане за управление на общинските имоти. Той настоя политиката на община Провадия да смени своя подход и да действа повече като инвеститор.

Новостта за провадийска община, която Димо Димов предлага, е когато имот от определено село се продава средствата да остават за благоустрояване на самото населено място. Дадения пример, станал повод за представяне на идеята му, е предложение за продажба на имот в село Петров дол. Продажбата на имота в селото не бе одобрена от общинския съвет, но принципната позиция, която представя Димов е приложима за бъдещи решения.

В конкретния случай Димо Димов предлага средствата от евентуалната продажба да останат 100% в населеното място, в случая, в с. Петров дол. Преди това кметският наместник на с. Петров дол Диан Иванов на обществено обсъждане е обосновал, че кметство село Петров дол има нужда от ремонт на покрива. 

Димо Димов: „Той каза, че го оценява на около 25 000 лв. към момента, понеже има нужда само от смяна на керемидите на покрива и изолацията, но ако го забавим повечко време вече ще се наруши и покривната конструкция, и ще се оскъпи самият ремонт. Това ме накара да се замисля по какъв начин, ако все пак тези имоти ОбС ги предложи, ги обяви, приеме за продажба, да могат тези средства да останат в бюджета на селото и да може този ремонт да бъде извършен. А иначе конкретното, мотивацията ми като законово основание е чл.52от ЗМСМА, която регламентира, че общинския съвет може да вземе решение не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място. И на базата на този член от ЗМСМА, аз предложих 100% да останат от средствата в бюджета на селото, за да бъдат използвани за текущ или основен ремонт на този покрив. Това е мотивацията ми. Благодаря.“

Когато се продава недвижим имот под формата на парцела ние получаваме някаква стойност в левовата равностойност на парцела. Ако тези средства се инвестират в ремонт на сграда ние няма да загубим средства. Ние просто ги прехвърляме от един имот на друг. Един продаваме на друг му се вдига стойността, защото го ремонтираме. – каза още председателя на Общински съвет Провадия Димо Димов.

Идеята е да бъдат конкретно използвани парите от продажбата, а не да се влеят в общия бюджет. Също могат да се изкупуват имоти. Общината трябва да действа повече като инвеститор. „Виждате, кръговата икономика навлиза – фотоволтаици, възобновяеми енергийни източници. За тези неща до няколко години ще има и много сериозни средства, които ще се отделят от Европейският съюз за тях. Има план – REPowerEU. Трябва да мислим за общината като инвеститор в тази посока.“ – допълни Димов.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!