Стефан Янев учредява партията си до началото на май

Очаква се Стефан Янев да учреди партията си до началото на май.

“Учредяването на формацията ще се случи до началото на май”, уточни бившата заместничка на Янев във военното министерство и шеф на кабинета му като служебен премиер Ралица Симеонова.

Днес тя е един от двигателите на бъдещия проект.

“Партията ще бъде учредена, когато рекрутираме достатъчен брой хора, споделящи сходни политически идеи и възгледи, тоест когато е налице необходимият за една подобна формация човешки капитал”, обясни Симеонова.

Тя посочи и къде се позиционира партията – в “националноконсервативния спектър”.

“Акцентът в новия проект ще бъде поставен върху традиционните ни ценности, значимостта на семейството, необходимостта от отстояване на държавността, съхраняване на националната ни идентичност, на нашия културно-цивилизационен код. Родолюбието, грижата и отговорността към бъдещето на нацията, отстояването на националните интереси, съхраняването и утвърждаването на българската държавност ще бъдат основа и цел на всяко политическо решение и действие. Считаме, че външната политика следва да гарантира достойно място на България като равноправен субект в системата на международните отношения, включително в съюзите и организациите, в които страната участва”, посочи бившата заместничка на Янев във военното министерство.

“Същевременно смятаме, че имаме осезаема нужда да ревитализираме нашата икономика посредством стимулиране на частната инициатива и създаване на възможности за нейната пълноценна реализация. Това може да се случи единствено чрез ефективна институционална рамка – работещи и предвидими правила, както и чрез ефективен правоприлагащ апарат, който да гарантира първата детерминанта”, допълни Симеонова.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

eighteen − three =