Отстраняват кмета на Провадия Жоро Илчев?

Вчера, понеделник в 17:30 ОИК Провадия се събра за да открие официално процедура за отсраняването на кмета Жоро Илчев по получено писмо на 23.03.2022 г. от ДАНС.

Но на вчерашното заседание е станало ясно на членовете на комисията, че в петък, 25 март късния следобед в комисията се е получило и писмо от Следствен отдел на Специализираната прокуратура, която се присъединява и СЪЩО ИЗИСКВА ДКУМЕНТИ ЗА КАЗУСА видно от страница втора на протокола:

ОИК Провадия е взела четири решения.

Първото за откриване на процедура за нарушение извършено от кмета по чл. 42, ал. 3 по ЗМСМА и даване възможност на кмета Жоро Илчев за отговор – възражение.

Второто е за изискване на официална справка от Регистър Булстат.

Третото решение е да бъде поискана информация от Председателя на общински съвет Димо Димов.

И четвъртото решение е да се изпратят исканите документи на Специализирана прокуратура – Следствен отдел.

След бърза справка в Регистър Булстат излиза, че Жоро Илчев все още е председател на въпросната асоциация, която всъщност се е явявала като общо събрание на търговското дружество, което пък е извършвало търговска дейност. Което всъщност поражда и нарушението на Жоро Илчев.

КАКВО СЛЕДВА ПО ЗАКОН

Председателя на ОИК свиква ново заседание на комисията до три дни след първото. Регистър БУЛСТАТ  по принцип връщат много бързо отговор, особено когато взискател е ДАНС.

След така изложените факти най-вероятно комисията ще вземе решение да отстрани правомощията на Жоро Илчев като кмет на Провадия.

Същия трябва на си освободи канцеларията веднага.

Жоро Илчев има право да обжалва пред ЦИК, но това действие не спира решението за отсраняването, което е влязло в сила.

Председателя на общински съвет Димо Димов е длъжен в най-кратък срок (още в поненделник) да свика извънредна сесия на Общински съвет за избор на временнно изпълняващ длъжността кмет на Провадия.

Той изпълнява функциите на кмет до провеждането на избори.

източник: Проватон

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

eleven + seven =