Начало » Политика » Проведено бе обществено обсъждане на проектобюджета на Варна за 2020 г.

Проведено бе обществено обсъждане на проектобюджета на Варна за 2020 г.

Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2020 г. бе проведено днес в общината. Срещата с гражданите бе излъчвано на живо по телевизия „Черно море“. Проектодокументът, който бе публикуван на 09.01.2020 г. в сайта на общината, бе представен от Христо Иванов – зам.-кмет, и Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“.

Макрорамката е в размер на 492 070 000 лв. Най-много средства са заложени за функция „Образование“ – 154 млн. лв., която е с най-голям дял – 40,5% и увеличение с 11 347 000 лв. спрямо 2019 г. Повече средства има и във функциите „Здравеопазване“, „Социални дейности“. За „Здравеопазване“ са предвидени 23 412 000 лв., което е ръст с 2,3 млн. лв. спрямо 2019 г., за „Социални дейности“ – 17 187 000 лв., увеличението е с 396 000лв. от 2019 г. Капиталова програма е 58 269 000 лв., като заедно със средствата от европейските програми и проекти възлиза на 158 544 000 лв. Проектобюджетът за 2020г. на община Варна може да бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след приключване на финансовата 2019 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2019 г., поясни Стефка Господинова. Всички направени предложения са описани в протокол от срещата и ще бъдат разгледани.

Информация за проектобюджет 2020: http://www.varna.bg/bg/articles/16108/.

Гражданите могат да отправят своите предложения на имейлите – hivanov@varna.bg и njotovska@varna.bg

 
<
Петя Митева