Начало » Общност » Удължиха с 15 години концесията за добив на пясък във варненския квартал „Виница“

Удължиха с 15 години концесията за добив на пясък във варненския квартал „Виница“

Министерският съвет даде съгласие да бъде променен договорът за предоставяне на общинска концесия за добив строителни материали – пясък, от находище „Маница“, разположено на територията на кв. Виница, община Варна, съобщават от ведомството.

Концесионер е ЕТ „Морски бряг – Атанаска Василева“. Промяната на договора се налага заради необходимостта той да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, според което концедент следва да бъде държавата, представлявана от министъра на енергетиката, а не общината. Правителството даде и съгласие срокът на концесионния договор да бъде удължен с 15 години. Първоначалният договор е сключен на 3 октомври 2003 г. за 15 години, с възможност за продължаването му. Удължаването на срока е мотивирано с оставащите запаси в находището и необходимостта за оптималното им извличане. Министерският съвет одобри също намаляване на концесионната площ от досегашните 88,8 дка на 49.4 дка. Тя обхваща както находището, така и терени, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

 
banner
banner
Петя Митева