Начало » Аксаково » Глобиха Социалната служба в Аксаково за дискриминация

Глобиха Социалната служба в Аксаково за дискриминация

Комисия за защита от дискриминация е глобила „Социално подпомагане“ изнесено работно място /ИРМ/ – Аксаково с имуществена санкция от 500 лева за дискриминация. Глобата е била оспорена от Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/– Варна, но Административен съд със свое Решение по делото този месец е намерил наложената глоба за основателна и я е потвърдил.

Така със съдебно решение е потвърден въпроса, че е налице дискриминация. Разгледаното съдебно производството е по било по реда на Закон за защита от дискриминация.

Установено е, че при осъществяване на своята дейност Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Варна, е поддържало и продължава да поддържа архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до и в сградата на изнесено работно място /ИРМ/ – Аксаково, което на основание чл.5, вр. с чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация се смята за дискриминация по признак „увреждане“ и представлява нарушение на закона.

На основание Закона за защита от дискриминация е дадено предписание на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, в шестмесечен срок от постановяване на решението, да предприеме необходимите действия за изграждането на достъпна архитектурна среда, осигуряваща свободен и самостоятелен и независим достъп на лица, включително с ограничена подвижност, до и в сградата на ИРМ – Аксаково.

Сградата, където се помещава изнесеното работно място на ДСП – Варна в гр. Аксаково е публична общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване, на основание договор с Община Аксаково и Агенция социално подпомагане – София.

Пред входа на сградата има шест стъпала с парапет, но сградата на разполага с рампа. Оправданието за ситуацията  е сложно – било съгласувано с община Аксаково, в случай, че лице с увреждания посети сградата на общината, където е изградена рампа и е изграден център на принципа „едно гише“ да сигнализират по телефон до ИРМ – Аксаково, ако лицето иска за ползва услугите на последното, като тогава социален работник от ИРМ – Аксаково посещава център и консултира съответното лице на място, връзката на лицата с увреждания се осъществявала посредством звънец поставен на входа и съобщение за предоставяне на услугата в сградата на Община Аксаково. Доказателства за тази организация обаче не са представени.

През Август 2019г. се намесва кмета на Община Аксаково – той е уведомил  ДСП – Варна, че ще им бъде предоставен верижен стълбищен транспортьор, чрез който ще се осигури достъпа до лица с увреждания в изнесеното работно място – гр. Аксаково на ДСП – Варна.

Съдът постановява, че равнопоставеността относно достъпна среда изисква лице с увреждания самостоятелно да може да се придвижи с инвалидна количка до помещения в ИРМ – Аксаково, които са достъпни и за останалите лица. Освен пряката дискриминация по чл. 37 от ЗЗД деянието обективира и още една форма на дискриминация. Неравното третиране е породено от неизпълнение на законово задължение за осигуряване на достъпна среда за населението, включително на хората с увреждания, като се отчитат техните специфични изисквания – чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал.1, т.5 от Закон за хората с увреждания. Това законово задължение не визира само и единствено възможността за достъп до сградата, а представлява комплекс от изисквания, които осигуряват реален равен достъп до и в публичните сгради.

Без осигуряване на възможност за реално придвижване в сградите и използване на елементите на обзавеждането законовото задължение за създаване и поддържане на достъпна среда не е изпълнено. Осигуряване на задължение за равнопоставен достъп следва да е не само до гише за обслужване, а до всички елементи на обзавеждането, до които имат достъп и останалите гражданите, като в случая такова не е налице.

 
banner
banner
Budnavarna