Начало » Общност » От октомври до декември те влизат във варненски домове

От октомври до декември те влизат във варненски домове

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю 2019“.

Изследването е извадково и се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави-членки на ЕС. Провеждане му е определено в Регламент (ЕС) No 255 от 19.02.2018 г. на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) No 1338/2008 по отношение на статистическите данни, основани на Европейската система за здравни интервюта (EHIS). По време на изследването се спазват изискванията на европейското и националното законодателство.

Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години, като в рамките на проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю“, съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия, ще бъде събрана информация и за 1 550 деца на възраст до 15 години. В анкетното изследване „Европейско здравно интервю 2019“ са включени 5 050 домакинства от цялата страна. В област Варна в периода октомври – декември 2019 г. специално обучени анкетьори ще посетят 376 домакинства в населените места: Варна, Аксаково, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Венелин, Добротич, Звездица, Медовец, Орешак и Чернево.

Данните за страната от проведено през 2014 г. проучване показват, че сред лицата на 15 и повече години:

– 66.6% оценяват здравето си като добро и много добро;

– 44.6% докладват за наличие на продължително (хронично) заболяване или здравен проблем;

– към общопрактикуващия си лекар са се обърнали 71.2% от населението;

– към лекар специалист – 30.9%;

– към стоматолог или ортодонт – 44.4%;

– 56.7% от мъжете и 73.2% от жените са непушачи;

– 11.7% от мъжете и 33.4% от жените никога или само няколко пъти през живота си са опитвали алкохолна напитка.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

 
banner
banner
Петя Митева