Начало » Общност » Предстоят ремонти на междублокови пространства в район „Приморски”

Предстоят ремонти на междублокови пространства в район „Приморски”

Вече е сключен договорът за рехабилитация и благоустрояване на междублоковите пространства и сме в процес на подготовка на обектите, които да бъдат възложенив район „Приморски., научи BudnaVarna.bg. 

Това информира кметът на най-големия варненски район Петя Проданова на среща с младежи от областната организация на ГЕРБ. Както вечеобяви лично кметът на община Варна Иван Портних, веднага щом приключат ремонтите по главните пътниартерии, обновяването ще продължи въввътрешнокварталните улици и междублоковитепространства. В бюджет 2019 е предвидена рехабилитациятана общо 25 км второстепенни улици в града”, допълниПроданова и уточни, че активно се търсят решения и заповече паркоместа.Освен разширяване на Синята зона, сепредвижда и изграждане на паркинги зад жилищни блоковена улицитеМомина сълза” и „Люляк”. Реконструкция насъществуващия паркинг е включена в проекта за спортенкомплекс на ул. Студентска”, където ще се обособи зона заотдих с детски и многофункционални спортни площадки”, информира районният кмет.

Петя Проданова акцентира и върху предстоящотоизграждане на парк и спортни съоръжения за занимания наоткрито на ул. Албатрос” в кв. Виница”. „В района нилипсват достатъчно големи терени, които да позволяватизграждането на подобни комплекси, затова се радвам, че с усилията на общината успяхме да получим от държавата 6 дка, където да изградим детска площадка, зона за фитнес, игрища за волейбол и баскетбол, нови паркоместа и разбирасе, паркова среда с много зеленина и алеи, където да имаусловия за отдих”, обясни Проданова. По думите й в районасе отделя специално внимание на поддържането на зеленатасистема, която има важно значение и за намаляване назапрашеността и шума. „До момента за 2019 г. е планиранозасаждането на над 250 дървета и повече от 6000 нискостеблени храста с укрепващо и декоративнопредназначение. През тази година зацветените пространстваще бъдат удвоени и ще достигнат приблизително 3000 кв.м”, каза още районният кмет и отчете мащабнотообновяване, предприето и на територията на Приморскияпарк.

Средствата, осигурени чрез активната работа на общинатапо европейските проекти, ни позволяват да увеличиминвестициите в града. Пример за това са и ремонтите наобразователна инфраструктура, които се осъществяват попрограмаРегиони в растеж”, посочи Проданова.

Тя благодари на МГЕРБ за поканата и възможността заеднода дискутират обновяването на средата за живот натериторията наПриморски”. Районният кмет отговори напоставените от младежите въпроси и ги насърчи да участватв благоустрояването чрез проектите, които ще позволят наетажните собственици да кандидатстват за общинскисредства за облагородяване на площите до жилищнитеблокове.

Петя Проданова сподели с младежите личен опит от свояпрофесионален път и предизвикателствата, които среща в работата си в районната администрация. В срещата взехаучастие и общинските съветници във Варна и Провадия Борислав Нанков и Димо Димов, който е ръководител на ГЕРБ Провадия. Областният координатор на МГЕРБ и членна НИС Даниела Панайотова анонсира, че са иницииранисрещи на младежката организация с кметовете и наостаналите райони във Варна.

 
banner
banner
Петя Митева