Начало » Общност » Грижа за зелената система в район „Приморски“ през пролетта (снимки)

Грижа за зелената система в район „Приморски“ през пролетта (снимки)

Поддръжката на зелената система е важна част от естетизацията на градската среда и обектите на пътната инфраструктура. В това отношение се обръща специално внимание на така нареченото зацветяване със сезонни и многогодишни видове. Тенденцията е така оформените декоративни площи да се увеличават с всяка изминала година.

По информация на Петя Проданова, кмет на „Приморски“, през 2018 г. цветните фигури на територията на района –  в междублокови пространства, по основни пътни артерии, места за отдих, в близост до административни сгради,  търговски обекти …, са били с площ 1500 кв. м. Планираното зацветяване през 2019 г. е приблизително 3000 кв. м. Освен познатите видове розови насаждения, петуния и теменужки ще бъдат прибавени и други видове като вербена, турта, нискостеблени храсти, лавандула …

Не по – малко грижи  се полагат и за поддръжката в добър естетичен вид на зелените площи в Район „Приморски“. При това се преследва и друг резултат – намаляване на различните вредители – акари, / кърлежи /, комари…

Площите, които  подлежат на косене в района възлизат на повече от 1600 дка. Тук е важно да се отбележи, че тези площи през активния сезон, в който се развива тревната растителност, се косят многократно.

 

 

 
<
Петя Митева