Начало » Общност » Отрязаха помощи на над 100 семейства във Варна

Отрязаха помощи на над 100 семейства във Варна

Общо 103 семейства със 105 деца във Варна са санкционирани през януари от Дирекция „Социално подпомагане“ като са им спрени детските надбавки за периода, в които малчуганите са били нередовни в училище и са натрупали повече от 5 отсъствия. Това каза шефката на звеното Адриана Григорова.

През първия месец на годината помощи за отглеждане на дете са отпуснати на 17 330 семейства с 25 935 деца.

За цялата 2018-та детски надбавки са осигурени за 20 816 семейства във Варна с 31 334 деца. Санкции са наложени на 1083 семейства с 1217 деца, тъй като децата им са отсъствали повече от пет учебни часа. Цифрите са сходни спрямо 2017-та година. Обикновено годишно около 5% от семействата се санкционират, коментира Григорова.

Миналата година заради отсъствие от предучилищни занятия за повече от 3 дни са санкционирани 83 семейства с 88 деца.

Всеки месец социалните служби получават данни за посещенията на децата. При натрупани прейкалено много отсъствия се налага санкция и помощите за съответния месец не се изплащат. Финансовото подпомагане на месец за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е 35 лева. Помощта се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лева. Изплаща се всеки месец до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна, на деца които живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца. От 2018-та кръгът на получаващите детски надбавки е разширен. Така тези, които получават между 400 и 500 лева. на човек, вземат 80% от пълния размер на помощта.

За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, социалната помощ се получава независимо от дохода на семейството и е в двоен размер.

До санкцията се стига при допускане на 5 неизвинени отсъствия, а сумата на отрязаните помощи варира между 40 и 145 лв. в зависимост от броя на децата в семейството. Отсъствие от час се допуска само ако имат здравословен проблем.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева