Начало » Общност » Варна с най-много ромски стипендии по медицина с европейско финансиране

Варна с най-много ромски стипендии по медицина с европейско финансиране

Тринадесет студенти от ромски произход, които се обучават в Медицинския университет във Варна и филиала му в Сливен за академичната 2018-2019 година, са одобрени за стипендианти по програмата „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Тя се реализира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в рамките на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. За стипендия са кандидатствали общо 27 възпитаници на висшето училище по медицина, съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Според условията право на финансова помощ по програмата имат студенти, които са български граждани и открито заявяват своя ромски произход. През академичната 2018/2019 година те трябва да са студенти в програма на акредитирано висше училище в България за получаване на магистърска или бакалавърска степен в една от допустимите специалности: медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра и акушерка, медицински лаборант, помощник-фармацевт, рехабилитатор, рентгенов лаборант, зъботехник, логопед, кинезитерапевт, гериатрични грижи. Студенти в специалностите здравен мениджмънт или управление на здравните грижи могат да кандидатстват при условие, че имат придобита квалификационна степен в една от горепосочените специалности или са докторанти в медицински или здравен факултет на акредитирано висше училище в България.  Участниците в програмата получават финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година.

Един от студентите, одобрени по програмата, е Георги Георгиев. Той завършва математическа гимназия в Лом и по примера на баба си, която е медицинска сестра, решава да тества знанията и волята си и да се състезава за място в Медицинския университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна. След като успешно полага изпити, е приет във висшето училище. През втората година от следването си научава за медицинската стипендия за ромски ученици, подава документи и получава одобрение. Тя покрива таксата му за обучение, разходите за учебници и част от месечния му наем.

Георги е един от 74-те млади ромски ученици, кандидатствали от цялата страна по програмата за здравни стипендии на ромите, подкрепяна от Фонда за активни граждани в България. 22 от тези начинаещи специалисти, които се дипломират по здравни дисциплини, включително медицина, фармация и дентална медицина, получават стипендия от около 2500 евро, в зависимост от тяхната област на обучение. Около 240 стипендии ще бъдат отпускани през следващите години – до 2024 г., средно по 46 стипендии годишно.

Фонд „Активни граждани България“ е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с България. Бюджетът на програмата за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход е на обща стойност 600 000 евро. Като допълнение на стипендиантската програма се изпълнява и проектът „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Общият бюджет на конкурса за академичната 2018/2019 година е 47 500 евро, уточняват от Областния информационен център-Варна.

Следващата покана за набиране на кандидатури по програмата ще бъде през месец май 2019 г.

 

 

 
<
Петя Митева