Начало » Общност » Варненци изостават от София и Бургас по потребление на питейна вода

Варненци изостават от София и Бургас по потребление на питейна вода

Снимка: Будна Варна

През 2017 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК).

Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден. през 2016 г. на 95 л/ден. през 2017 година.

Това съобщиха от пресцентъра на Териториално статистическо бюро-Североизток.

За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 99 литра средно на човек. Както и за предходни години, с най-голямо потребление са областите София (столица) – 126 л/чов./ден. и Бургас – 112 л/чов./ден., а с най-ниско – област Търговище – 68 л/чов./денонощие.

През 2017 г. област Варна е една от 11-те в страната без ограничаване на водоснабдяването. Най-засегнати от режим на водоподаване поради недостиг на вода са областите Ловеч (76.9%), Габрово (28.5%), Търговище (18.1%) и Сливен (7.0%).

В областта 86.2% от населението е свързано с обществената канализация и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с вторични методи и методи за допречистване (отстраняване на азот и/или фосфор) при 63.2% от населението за страната.

В края на 2017 г. общата стойност на наличните дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Варна е 711.2 млн. лв., или с 4.8% повече в сравнение с 2016 година.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева