Начало » Общност » 2 % безработица във Варна за юли

2 % безработица във Варна за юли

снимка: Будна Варна

За пети пореден месец се отчита спад в равнището на безработица във Варненска област. Това съобщиха от пресцентъра на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Варна.

През юли 2018 г. безработицата достигна 3,1%.

Броят на регистрираните безработни в края на месец юли е 6822, с 1717 по-малко спрямо същия месец 2017 г. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица, а регистрираните безработни са с 205 по-малко.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец юли 2018 г. е 3411. Равнището на безработица в града е 2,0%, нивото на безработица задържа нивото си спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо юли 2017 г., се отчита спад с 0,5 процентни пункта на равнище на безработица и със 795 безработни лица по-малко.

На работа в област Варна през юли 2018 г. са постъпили 934 безработни лица. На първичния трудов пазар реализация са намерили 84,5% от общия брой започнали работа лица.

През юли 2018 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 91 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 19,6% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През юли 2018 г. на работа са устроени и 156 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През юли 2018 г. в бюрата по труда от областта са заявени 939 работни места. На първичния пазар са обявени 858 работни места. Най-много от заявените през юли работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (268). Следват образование (234), преработваща промишленост (113), търговия (65), строителство (44), административни и спомагателни дейности (37).

По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 81 работни места. През юли 2018 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 3 безработни лица.

 
<
Budnavarna