Начало » Девня » РИОСВ – Варна глоби Агрополихим със 153 лева

РИОСВ – Варна глоби Агрополихим със 153 лева

РИОСВ – Варна е извършила 215 проверки на 161 обекта през ноември. За отстраняване на нарушения са дадени 80 предписания. Издадени са три наказателни постановления за налагане на имуществени санкции в размер на 7500 лв. Съставени са три акта за нарушения на екологичното законодателство.

На „Агрополихим“ АД, гр. Девня е наложена еднократна санкция по чл. 69, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за замърсяване на коригирано дере „Бял канал“ и оттам Белославско езеро с отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения по показател азот амониев, в размер на 153 лв.

През изминалия месец ноември е наложена една преустановителна принудителна административна мярка на ЕТ „Морски бряг“ за спиране на дейностите по приемане и насипване на изкопни земни маси в находище „Маница“, в землището на кв. „Виница“, община Варна.

Постъпилите в РИОСВ – Варна суми от санкции са 12 567 лв. От тях 10 053 лв. ще бъдат преведени на общините, на чиято територия се намират нарушителите. Постъпилите средства трябва да бъдат използвани за реализирането на екологични проекти. Най-голяма сума ще постъпи в община Провадия – 4936 лв., следвана от Девня – 2747 лв. и Генерал Тошево – 1674 лв.

По-малки суми ще получат в сметките си общините – Добрич-селска – 505 лв., Добрич – 96 лв. и Варна – 93 лв.

През ноември на „зеления” телефон на екоинспекцията са постъпили 12 сигнала, 3 от тях са основателни, 4 – неоснователни и 5 препратени по компетентност.

Подробна информация за контролната дейност на РИОСВ – Варна и постъпилите сигнали е публикувана в интернет страницата на екоинспекцията.

 

Източник: Moreto.net

 
banner
banner
Николай Караколев